Descripció

Aquesta formació pretén dotar l'alumne dels coneixements teoricopràctics necessaris per al maneig i el manteniment d'aquesta màquina.
Els continguts que desenvolupen aquest curs estan especificats al capítol novè del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció.

DESTINATARIS

Tota persona que vulgui adquirir les competències necessàries i l'acreditació exigida per a la utilització i manteniment de camions grua o similars.

REQUISITS

Requisits obligatoris per a l'alumne:

 • Edat: major de 18 anys.

OBJECTIUS

 • A l'acabar el curs l'alumne serà capaç de realitzar el seu treball com a professional de l'ús de l'equip de treball preveient els riscos en el treball i determinar accions preventives per minimitzar els factors de risc.

METODOLOGIA

 • Aquesta acció formativa té una durada de 8 hores per alumnes amb experiència.
 • Aquest curs relaciona de manera permanent la teoria amb la pràctica.
 • Les pràctiques consistiran en la superació d'uns exercicis bàsics, que han de ser realitzats amb la màxima precisió.

CERTIFICACIÓ

L'alumne que finalitzi el curs superant el sistema d'avaluació establert, rebrà, en el cas d'haver estat qualificat com APTE, un carnet acreditatiu de la formació realitzada.

CONTINGUTS

 • Continguts teòrics de l’acció formativa:
  • Definició de l'equip de treball
  • Classificació dels equips
  • Parts, equipament i accessoris de l'equip
  • Riscos i factors de risc principals en l'ús i maneig
  • Mesures preventives relatives als riscos detectats
  • Normes de seguretat en l'ús i maneig de l'equip
  • Manteniment de l'equip
  • EPI necessaris
 • Descripció de l'acció pràctica:
  • Circulació i maniobres
  • Manipulació de càrregues
  • Exercicis de simulació de treballs habituals
  • Habilitats específiques
  • Revisió diària dels equips

HORARI

A determinar

LLOC

Per determinar

PREU PVP 400€

DESCOMPTE SOCI ACODA: -20%

PREU NET SOCI: 320€

METODOLOGIA DE PAGAMENT: TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA A COMPTE ACODA: AD4300031101110924110102
POSAR EN CONCEPTE: EMPRESA + NOM ALUMNE

MÀXIM INSCRITS

9 alumnes.

NOTES

 • Realització del curs subjecta a la matriculació d'un nombre mínim de 5 alumnes i 9 màxim.
 • L’activitat estarà subjecta a l’actual situació de la COVID 19 i de les condicions meteorològiques. En cas necessari, es donarà un test a cada treballador/dia per descartar un possible positiu.
 • Els alumnes hauran de portar obligatòriament els següents Equips de Protecció Individuals: CaCasc, mascareta, guants, ulleres, calçat de seguretat i armilla reflectant.
 • L'ACODA no es responsabilitza si l’empresa no està legalment establerta o al corrent de l’assegurança i des les obligacions legals de l’empresa.
 • Reciclatge als 5 anys.

Detalls de l'esdeveniment

Disponibilitat:7
Reserves Fins:14/05/2021 20:00
Comença el:15/05/2021 08:00
Finalitza el:15/05/2021 19:00
Ubicació:Per determinar

Reserva

Preu:
€ 400.00