Manuals

Manual de bones pràctiques en la construcció

El manual de bones pràctiques en la rehabilitació d’edificis és un conjunt estructurat de recomanacions tècniques destinat a constituir un estímul i una ajuda per al correcte manteniment de l’edificació andorrana.

Ha estat elaborat pel Ministeri d’Ordenament Territorial amb la voluntat d’orientar i facilitar el treball de tots els agents implicats en la conservació i reparació del parc immobiliari nacional: professionals, constructors, promotors, propietaris, comunitats, administracions públiques, etc.

El manual està vertebrat en forma d’explicacions tècniques resumides, protocols estandaritzats i fitxes d’inspecció, amb la intenció que la utilització del manual sigui clara i esquemàtica.
Hi apareixen links que remeten a la principal normativa aplicable, per tal que la consulta d’aquesta sigui immediata.

El manual neix amb el propòsit de guiar el conjunt d’actors involucrats en el manteniment dels edificis sobre tots els elements i activitats que hi incideixen: quins elements de l’edifici s’han d’inspeccionar, com i quan (en forma de check list); quines patologies poden produir-s’hi; com s’han de reparar (procediments, accions i materials); periodicitat aconsellable de les intervencions preventives i d’inspecció; eficiència energètica; etc. Per al cas dels edificis nous, pot tenir una vinculació directa, com a assessorament complementari, amb el llibre de l’edifici, simplificant d’aquesta manera el treball dels professionals

 
 
Powered by Phoca Download