MARç 2021
26
Març 2021
26 Div
17:00
2021/03-1 CURS OPERADOR GRUA TORRE
Adquirir coneixements bàsics per a poder treballar de forma segura i eficient amb grua torre. Identificar la maquina, tipus, característiques, funcionament i normativa rellevant. Reconèixer les diferents situacions que es poden trobar, avaluar- les i intervenir de la forma més adequada. Obtenir els coneixements bàsics en referència a la normativa de seguretat i salut del lloc de treball.