MAIG 2021
8
15
Maig 2021
8 Dis
08:00
2021/05-2 CURS OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
Per determinar
Aquesta formació pretén dotar l'alumne dels coneixements teoricopràctics necessaris per al maneig i el manteniment d'aquesta màquina. Els continguts que desenvolupen aquest curs estan especificats al capítol novè del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció .
15 Dis
08:00
2021/05-1 CURS OPERADOR DE CAMIÓ GRUA
Per determinar
Aquesta formació pretén dotar l'alumne dels coneixements teoricopràctics necessaris per al maneig i el manteniment d'aquesta màquina. Els continguts que desenvolupen aquest curs estan especificats al capítol novè del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció.