Futura Llei de Transport

Avui en dia, l'empresari que te necessitat d'utilitzar una maquinaria, o be la compra, o be la lloga a un empresari Andorrà que ha realitzat l'inversió, o be realitza una importació temporal i la lloga a Espanya (en general).

L'empresari Andorrà que desitja utilitzar la seva maquinaria a per exemple Espanya, ha de realitzar una exportació temporal, i al mateix temps demanar permís a Espanya per baixar la maquinaria i fer-la treballar, lo qual avui en dia per raons fiscals i tècniques de duanes bàsicament impossibilita a l'empresari Andorra de tenir accés a un altre mercat on anar a treballar amb la seva maquinaria. O sigui, que la seva maquina sols pot treballar a Andorra

El problema pel sector arriba, en el moment que una empresa que realitza un servei al país, com per exemple en obres que adjudica Govern, que aquesta decideix de llogar la maquinaria a Espanya i importar-la temporalment (fins a 2 anys màxim) a Andorra, sense analitzar si existeix al país una maquina que pugui llogar, doncs de repent el sector es troba en que la maquinaria del país veí es un competidor potencial, quan nosaltres no podem competir al seu país al no tenir les mateixes facilitats administratives, legals i fiscals per fer-ho.

Al sector estem d'acord en que es permeti l'entrada d'aquesta maquinaria sempre que al país no n'hi hagi, o be que la del país ja estigui ocupada, però no estem d'acord que es donin permisos d'importació temporal per maquinaria que al país existeix, i la tenim desocupada. Perquè deixar entrar maquinaria quan els empresaris del país tenen la seva desocupada, i sobre tot quan els empresaris del país no poden utilitzar la seva maquinaria en igualtat de condicions a per exemple Espanya?

Per altra part, sabem que aquesta permissivitat, es major en les obres de l'Administració, la qual prescindeix del document que realitza l'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra, en el qual certifiquem que no hi ha cap maquinaria similar al país que pugui esser llogada, i per tant demanem que es permeti l'autorització.

Un cop tinguem la llei del transport,creguem que seria adequat regular correctament la importació temporal de maquinaria, i penjar un reglament sota la llei que defineixi clarament com definim quan es permet l'entrada o no, però es cabdal, que l'Administració quedi inclosa dins aquesta restricció, per tal de posar als empresaris Andorrans dins el mateix pla de competència que estem amb Espanya, i reduir així la conflictivitat i competència deslleial que avui en dia tenim al sector degut a la importació temporal.

Vist: 1985