Nova Quota per als sectors econòmics d'Andorra

Avui acaben de publicar al BOPA la quota de treballadors pels propers 3 mesos valida fins al 30 de Setembre, desprès del 30 de Setembre Govern tornarà a decidir que fa, doncs aquesta "mini" quota per a tots els sectors, el Ministeri la utilitzarà per comprovar les necessitats reals de cada sector, i a principis de Setembre ens tornarem a reunir a través de la CEA, per parlar de les quotes i l'evolució. Pel que fa als treballadors comunitaris, res ha canviat excepte que hi ha salaris mínims a pagar per a cada feina. Els documents aquí inclosos, son els que haurem d'entregar per tal que autoritzin el treballador.

Aquest any SOLS tenim una quota de 40 treballadors, a REPARTIR entre tot el sector i industrials. El que si que ha variat és la quantia de treballadors que es poden demanar en funció del nombre de treballadors per empresa, que ara es del 10% funció del nombre de treballadors que es tenia a la CASS durant el mateix període del 2006. Per empreses de menys de 10 treballadors puja al 15%.

Per altra part, si que han canviat i MOLT les demandes respecte als treballadors NO COMUNITARIS:

  1. Sols podrem portar treballadors qualificats, i haurem de "demostrar" que treballa en la feina qualificada per la qual ell te la experiència/estudis. Un enginyer Argentí no podrà fer de paleta, haurà de fer de director o enginyer o similar.
  2. Per demostrar que un treballador es qualificat hem de portar un títol Universitari, convalidat al seu país, o be un document expedit per la ambaixada del seu país dient que aquest senyor te experiència en la tasca definida doncs ha treballat durant uns anys en una empresa que existeix al país i que es dedica a les tasques corresponents.
  3. Quan el treballador entri a Andorra, haurà de tenir al seu passaport, el segell de entrada a l'espai Schengen (Europa), que li dona autoritat d'estar dins d'Europa durant un cert període de temps. Així mateix, Interior no li farà els papers al senyor si no disposa del segell de sortida (el donen a la Duana respectiva) d'Espanya o França, demostrant que ha sortit de l'espai Schengen, i que per tant el seu "visat" li seguirà sent vàlid quan surti d'Andorra i torni a entrar al espai Schengen.
  4. També aplica la taula de salaris mínims. Cal tenir en compte que els salaris mínims son per 40 hores de treball/setmana sense incloure hores extres, es salari base.

Com queda clar, portar treballadors NO comunitaris serà molt difícil, doncs primer haurem de convalidar els estudis o be ho farà el nostre Ministeri d'educació, on el procés per aprovar serà molt dificil i laboriós doncs es fa país per país (o be que estigui la carrera aprovada per Espanya o França con a convalidada). Per altra part, aconseguir el paper demostrant que, per exemple a Argentina, es va treballar com a enginyer, haurem de portar un document de l'ambaixada Argentina que digui que l'empresa a la qual es va treballar existeix i que esta en el sector per exemple de construcció. Tot plegat, farà que aconseguir treballadors extracomunitaris dins de la quota general sigui més difícil.

Vist: 2185