Acord per recollir dades del preu del lloguer i fer un cens de pisos buits

La Comissió Nacional de l’Habitatge va celebrar ahir la primera reunió amb la participació de les administracions, associacions del sector com l’AGIA, l’Acoda o l’APBI, el Raonador del Ciutadà i entitats com Càritas. La trobada es va tancar amb dos acords. D’una banda, la intenció de donar un caràcter permanent a aquesta taula, regulant el funcionament i l’organització a través d’un reglament.

De l’altra, i com a aspecte més important, impulsar un estudi sobre la situació del mercat de lloguer i l’elaboració d’un cens d’habitatges buits. Tot plegat ha de permetre fer “un pas endavant molt significatiu” ja que segons aquesta informació “podrem afinar molt més en polítiques d’habitatge i establir una autèntica estratègia nacional sobre l’habitatge”, va indicar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.
La previsió és que aquesta anàlisi pugui veure la llum en un termini curt de temps i el fet que ja hi hagi treballs sobre la matèria hi ajudarà. Així, en la propera reunió de la comissió, que tindrà lloc a finals de novembre, el departament d’Estadística presentarà els estudis fets sobre habitatges buits i els preus del lloguer. També el Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) té recollit un volum important d’informació. Aquestes dues entitats seran les que lideraran el treball, que s’anirà nodrint de les dades aportades per la resta de participants. El gerent de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda), Víctor Filloy, va insistir en la importància que els comuns facin públiques les dades sobre l’impost d’inquilinat per conèixer els preus del mercat de lloguer. Per això va explicar que ara les corporacions i Estadística elaboraran una metodologia de treball per donar-les a conèixer. Per quantificar els pisos tancats caldrà recórrer a les lectures dels comptadors de llum que fan FEDA i les mútues.

Filloy va celebrar que finalment s’hagi posat fil a l’agulla en relació a la necessitat de disposar de dades, una demanda que fa temps que es fa des del sector. A banda, va remarcar que els problemes de les parròquies altes són diferents dels de la vall central. D’aquesta manera, al centre hi ha una manca d’oferta mentre que a la resta del país el problema ve donat pel gran volum d’apartaments turístics. Ara “hem de treballar de forma transversal i a llarg termini les possibles solucions, que seran diferents segons la parròquia”, va dir el gerent de l’Acoda. Filloy preveu que les decisions que es prenguin en el marc de la comissió puguin tenir efecte en un termini de dos o tres anys, tot i així va destacar que “com a mínim” es tenen unes bases de treball.
El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, espera, però, que els resultats puguin venir molt abans, potser en els “propers mesos”, perquè “ja no és una sensació, sinó una realitat de desenes de famílies, i potser seran centenars, que pateixen aquest problema” i cal donar-los resposta aviat. Fins ara ha rebut una vuitantena de casos. Vila es va mostrar partidari d’adoptar els índexs de referència del preu de lloguer, una mesura que s’aplica en altres països d’Europa. Així, considera que “serà dissuasori tenir un índex oficial que digui quin és el preu raonable” ja que permetrà “veure si hi ha abusos” i, en el cas de no fer-ne cas, els arrendadors “poden ser assenyalats pels agents immobiliaris o les associacions”. El raonador també espera que no es faci política amb el tema de l’habitatge.
De la seva banda, Espot va recordar que ja hi ha a tràmit parlamentari la llei de mesures urgents però va acceptar que aquesta no serà suficient per resoldre “per complet” el problema de l’habitatge. Per això són necessàries altres accions a mitjà i llarg termini, que s’hauran de consensuar en aquesta comissió. El ministre va declarar que la llei de mesures urgents ha d’evitar augments desorbitats del preu facilitant la creació d’obra nova i la reforma d’habitatges en desús. També va afirmar que els preus dels lloguers fins ara estaven adaptats al valor del mercat, o fins i tot per sota, i que degut als pisos turístics i a la manca d’obra nova s’ha tensionat l’oferta i la demanda i els preus han crescut. Amb tot va dir que els que ho han fet de forma desorbitada són una minoria.
Escrit per:
M.S.C. / Foto: SFGA
bondia.ad

Vist: 2938