L’Acoda diu que el preu de la cessió frena la creació de pisos estàndards

Un dels motius que frena la creació d’obra nova i que no ha afavorit la construcció de pisos residencials estàndards en els darrers anys és el preu amb què alguns comuns taxen el metre quadrat de cessió, segons assenyala l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda). La patronal del sector denuncia que hi ha corporacions que han establert aquest import al nivell de residencial de luxe independentment del tipus d’obra que es vulgui fer.

Això ha provocat que “l’única possibilitat pel promotor” hagi estat la construcció d’edificis d’alta gamma, diu el gerent de l’entitat, Víctor Filloy, i per això les poques edificacions que s’han fet en els darrers temps han estat habitatges de luxe.


Davant de tot plegat i per impulsar la posada al mercat de pisos residencials estàndards –i, per tant, accessibles a la major part de la població–, l’Acoda demana als comuns que apliquin els preus del metre quadrat de cessió en funció de la promoció que es vulgui fer en una parcel·la concreta. A més, proposa que en el cas que en un futur es modifiqués l’immoble per convertir-lo en un producte de luxe els comuns procedexin a liquidar la diferència entre l’import cobrat al principi i el corresponent a l’ús posterior.


Aquesta, però, no és l’única raó que manté congelada l’obra nova, segons la patronal de la construcció. A banda de la conjuntura econòmica, apunten també la impossibilitat d’impulsar plans parcials perquè la llei del sòl obliga el 75% dels propietaris dels terrenys a posar-se d’acord per desevolupar-los així com el percentatge de cessió en sòl urbà consolidat fixat pels comuns. Filloy va recordar que davant d’això, l’Acoda ha demanat a les administracions, en els darrers vuit anys, la modificació de la llei del sòl per rebaixar el quòrum necessari a l’hora de fer un pla parcial i també reduir el percentatge de cessió en sòl urbà consolidat. En relació a aquesta darrera actuació (que ja ha estat adoptada per algunes corporacions com la Massana, que el té al 5%), el gerent de l’associació exposa que si bé és cert que amb la llei de mesures urgents ja es va abaixar temporalment fins al 0% i no va tenir cap repercussió en aquell moment jaque el context era de plena crisi mentre que avui és més favorable.


Filloy va reiterar que “és urgent prendre mesures” per tal de promoure l’obra nova ja que la solució per resoldre la manca d’habitatge no serà immediata. És per aquest motiu que va celebrar que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, hagin creat la taula transversal de l’habitatge, que aplegarà tots els agents implicats per analitzar les mesures que es poden adoptar per resoldre la problemàtica que s’està vivint. La primera reunió de la taula tindrà lloc demà, 30 d’octubre. El gerent de l’Acoda va avançar que tornaran a exposar aquestes reivindicacions i va afegir que veient que no s’estava fent obra nova en els darrers anys s’havia d’haver anticipat les conseqüències que això tindria. També va insistir en la necessitat de disposar de dades.

FONT: BONDIA.AD

Escrit per: M.S.C. / Foto: Jonathan Gil

Vist: 1809