Gràfic

L’obra nova visada creix lleugerament el 2016 però la reforma cau un 35%

L’obra nova va créixer lleugerament el 2016. Segons les dades facilitades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA), l’any passat en van visar 94.120 metres quadrats, mentre que el 2015 van ser 78.110 metres quadrats. Davant d’aquestes xifres, des de l’associació professional es va destacar que, tenint en compte que el 2015 va ser l’exercici en què es va registrar un nivell més baix d’obra nova visada dels darrers quinze anys, el 2016 se situa en el segon any més baix des del 2000.

Quant a la reforma, en canvi, l’evolució en relació amb el darrer exercici ha estat descendent. Així, durant el 2016 es va visar 44.426 metres quadrats, un 35% menys que un any enrere, quan se’n va visar 61.260. El registrat durant l’any passat és el resultat més baix en obres de reforma des de l’inici de la crisi del 2008 i el segon més baix des del 2000, segons es va assenyalar des del COAA. En aquest sentit, l’entitat destaca que el pla Renova va aconseguir impulsar aquests treballs el 2011, però la inèrcia no s’ha mantingut en els següents exercicis. Una mostra d’això són les dades sobre superfície visada del col·legi professional, que indiquen que el 2014 es van fer 42.000 metres quadrats menys de reforma respecte al 2013, mentre que el 2015 es van fer 36.000 metres quadrats menys respecte del 2014. Cal recordar que en aquest darrer grup s’hi engloben totes les obres de refecció de façanes i eficiència energètica.

A banda, durant l’any passat es va visar 2.555 metres quadrats d’obres d’ampliació i també 13.635 metres quadrats d’enderroc. En total, al llarg de l’exercici es va visar 154.737 metres quadrats d’obra.
Evolució dels sous
Una mostra d’aquest lleuger repunt que va experimentar el sector de la construcció durant l’any passat és l’evolució dels sous del sector. Així, del 2015 al 2016 l’import total dels sous mensuals ha crescut un 2,5%, passant dels 5.076.160 euros a 5.203.044 euros. Quant al salari mitjà, ha passat de 1.856 a 1.877 euros. En les dades facilitades per l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) es pot constatar la forta caiguda de l’import total de sous mensuals del sector en els últims deu anys. Així, el 2006 se satisfeien 12.619.774 euros, mentre que l’any passat la xifra es va quedar en 5.203.044 euros. Des de l’Acoda es va remarcar, però, que tot i la crisi les empreses del sector han intentat mantenir els sous, que des del 2006 han oscil·lat entre 1.850 i 2.000 euros. Així, el salari mitjà se situava el 2006 en 1.859 euros, mentre que l’any passat es trobava en 1.877 euros. El 2009 va ser l’exercici en què el salari mitjà va assolir xifres més altes i es va situar en 2.001 euros.

A banda, les darreres dades de què es disposa en relació amb la creació d’empreses relacionades amb la construcció indiquen que la situació del sector millora. Les xifres del 2015 mostren que la creació neta d’establiments del sector durant aquest any va ser de tretze negocis. El 2014 va ser el primer any que es va començar a obtenir xifres positives en aquest àmbit després de sis exercicis en què s’havien registrat més tancaments que obertures. En concret, el resultat va ser de sis negocis. Del 2008 al 2013, la creació d’empreses va ser negativa i el 2012 (el pitjor any) es va arribar a un resultat negatiu de 26 negocis. Aquestes dades contrasten amb les obtingudes els anys 2004 i 2005, en què la creació neta d’establiments del sector de la construcció es va saldar amb una xifra positiva de 44 i 50 empreses, respecti­vament.

bondia.ad

Vist: 1568