La modificació de la Llei del sòl facilitarà les rehabilitacions

La modificació de la Llei del sòl facilitarà les rehabilitacions

El Govern va aprovar ahir el projecte de modificació de la Llei del sòl, que inclou un paquet de mesures encaminades a «incentivar el sector de la construcció i afavorir la reactivació econòmica», segons va manifestar ahir el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca. Entre les modificacions acordades, n'hi ha que persegueixen agilitar la tramitació dels plans parcials i projectes d'urbanització, així com oferir facilitats en el pagament de la cessió obligatòria per part dels propietaris quan aquesta cessió sigui econòmica.

En paral·lel a aquest tipus de modificacions, que pretenen incentivar la promoció urbanística, hi ha canvis orientats a promoure la rehabilitació d'edificis "permetent la realització de determinades obres en edificis antics fora d'ordenació" i a afavorir la inversió pública, reduint el termini d'obtenció dels terrenys de cessió obligatòria per part dels comuns. A més, s'han introduït modificacions puntuals per flexibilitzar els procediments per canviar els POUP comunals.

El ministre de Finances i Funció Pública, en qualitat de ministre portaveu, va ser l'encarregat de presentar ahir, juntament amb el cap d'àrea d'Urbanisme, Manel Riera, el projecte de llei de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme "coneguda popularment com a Llei del sòl. El projecte de llei va ser aprovat durant la sessió del Consell de Ministres de dimecres al matí, abans que aquesta reunió hagués de ser suspesa com a conseqüència de l'accident d'helicòpter a la Pleta de Juclà.

Cinca va indicar que l'aprovació d'aquestes «modificacions puntuals» es produirà en paral·lel a l'obertura d'un debat més profund sobre el conjunt de la llei del sòl, que el Govern pretén reformar àmpliament abans de la revisió dels POUP. «Aquestes no són les úniques modificacions que s'han de fer a la llei», va assegurar Cinca, que va informar que l'actual projecte de modificació es va trametre ahir mateix al Consell General, per tal que es tramiti amb caràcter d'urgència. Pel que fa a la reforma general de la Llei del sòl, l'objectiu del Govern és que la revisió estigui enllestida abans de l'agost de l'any vinent, tenint en compte que serà llavors que s'haurà d'abordar la revisió del primer POUP que es va aprovar "concretament, el del Comú de Sant Julià de Lòria.

Segons el ministre portaveu, el paquet de modificacions aprovades dimecres per l'Executiu persegueix l'objectiu d'afavorir la reactivació d'un sector, el de la construcció, que està patint de manera més accentuada els efectes de la crisi econòmica. «Alguns elements de la llei retardaven la presa de decisió per part de propietaris i promotors», va assenyalar Cinca, que va insistir que alguns dels canvis que s'hi introduiran en breu permetran reactivar la promoció urbanística per part de privats. En aquest sentit, Cinca va subratllar el fet que, a partir de l'aprovació del projecte de modificació de la llei, es permeti simultaniejar la tramitació i aprovació del Pla Parcial i el Projecte d'Urbanització, cosa que «agilitarà les tramitacions i escurçarà els terminis d'aprovació, anticipant la realització de projectes», tal com va informar Manel Riera.

En la mateixa línia d'afavorir les promocions, es permetrà l'ajornament o fraccionament en el pagament de la cessió econòmica, de manera que es reduiran les necessitats de tresoreria a l'inici del projecte.

MÉS ENLLÀ DE LA NOVA PROMOCIÓ

El ministre de Finances va voler destacar especialment les mesures que incentiven la rehabilitació d'edificis, tenint en compte que «l'oferta immobiliària és la que és» i que, més enllà de les noves promocions que es puguin arribar a engegar, cal trobar alternatives per al sector de la construcció. En aquest sentit, es permetrà la realització de determinades obres en edificis situats fora d'ordenació, per possibilitar la seva reforma i rehabilitació. La modificació afectarà aquells edificis que no estan alineats amb el vial "normalment, es tracta d'edificis que existien abans que es dibuixés la traça al POUP.

font. el Periodic

Vist: 2157