Mònica Dalmau

Mònica Dalmau: “Demanem participar en la redacció dels plecs de bases dels concursos”

El sector de la construcció es troba en un moment de creixement. Així ho confirma la gerent de l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (Acoda), que aplega una trentena d’empreses del sector. Els objectius de l’entitat per aquest any són fonamentalment tres: progressar en la redacció de la llei de l’edificació, apostar per la formació dels professionals i unificar els criteris en les licitacions que surten a concurs.

El sector de la construcció està creixent?
Hem de dir que sí. Ja fa temps que el Col·legi d’Arquitectes ens envia dades de projectes visats i això és una pauta per veure que el sector està en creixement. Si mirem anys anteriors veiem que cada any hi ha un increment de projectes visats. Recordo que al gener va sortir un estudi publicat a Estadística que parlava d’autoritzacions.

Hi ha molta diferència entre els metres visats i els autoritzats. En aquest sentit veiem que en l’àmbit de projectes autoritzats de nova planta pels comuns es dona aquesta relació de creixement que ha anat augmentant al llarg dels anys. 

El nombre de treballadors és un paràmetre que apunta a aquest creixement?
Si anem a estadístiques de la CASS, el que és nombre de treballadors hi ha un creixement d’un 10%. Hem tancat el 2019 amb un volum aproximadament de 3.700 persones vinculades al sector de la construcció. Hi ha també altres dades, com poden ser les empreses donades d’alta a la CASS, que els últims dos anys quasi s’han duplicat. Hem de pensar que el sector de la construcció és molt ampli, abasta tant professionals tècnics, despatxos d’arquitectura com professionals fusters, electricistes, instal·ladors, constructors. A nivell de petita empresa, d’un a cinc treballadors, l’últim any hi ha hagut un creixement considerable per donar resposta a tota la demanda que hi ha de petites actuacions.

Quin és ara el salari mitjà d’un treballador del sector?
També hi ha hagut un increment en aquest sentit.  Consultant les dades d’estadístiques de la CASS el salari mitjà se situa actualment en els 2.100 euros i respecte a l’any passat s’ha vist incrementat un 5%. Pel que fa al 2017, també. Hi ha hagut un creixement sostenible i força equilibrat. 

Podríem dir, doncs, que el sector gaudeix de bona salut?
Nosaltres diem que hi ha pautes de creixement, que s’està consolidant i equilibrant. Així doncs, el fet que el nostre sector creixi cada any d’una manera semblant és una pauta positiva.

Parlem de la llei de l’ordenació de l’edificació, s’hi han fet passos?
És un dels objectius de l’Acoda i tenim molt d’interès perquè es porti a terme des de fa molts anys. És una llei molt necessària per a tots, per ordenar una mica el sector i ajudar a reglamentar moltes altres coses. Aquesta llei té la finalitat de clarificar i tipificar els agents implicats en un projecte d’edificació i alhora ens endreça i ens parla de les funcions i responsabilitats de cada agent. Això és molt important. Per al propietari, de cara a tenir les garanties de l’obra i a qui pot reclamar. Fins ara no queda clar, hi ha una responsabilitat de 15 anys, però a vegades la jurisprudència va més enllà i ens hem trobat amb reclamacions de més dels 15 anys. 
Aquesta llei pot ajudar a desenvolupar altres reglaments que puguin ajudar en el sector de la construcció, com pot ser el codi tècnic de l’edificació o regulacions vinculades més a polítiques de manteniment.
L’Acoda ja va preparar en el seu dia un esborrany i el Govern ens han convocat aquest mes a tenir una primera reunió per recollir les inquietuds dins del sector. El que ens han mostrat des del Govern és interès i ganes que aquesta legislatura es pugui portar a terme aquesta llei.

Quins altres objectius s’han marcat per aquest any?
El tema de la formació. Temps enrere, quan vam patir tota la crisi, quan hi havia un volum important de treballadors en el sector (l’any 2007-2008 eren uns 6.000 treballadors) va comportar que molts professionals marxessin. Totes les empreses es van reestructurar i ara hi ha molt interès a professionalitzar la construcció, i des de l’Acoda estem incentivant cursos per intentar donar un valor afegit al producte, que serien en aquest cas els edificis i el resultat de la construcció. De fet, aquesta llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) ens està demanant que el sector es capaciti i es formi per poder respondre a tots aquests aspectes.

Les licitacions dels concursos són una altra qüestió sobre la qual voleu incidir, oi?
Sí. Ho estem treballant amb el Govern i els comuns. Ens trobem que en funció del Comú hi ha uns criteris per treure les licitacions. És una de les demandes sobre les quals estem insistint molt perquè tot això es reguli i al final sigui més mecànic i més senzill i totes les licitacions i els concursos surtin d’un mateix patró, que tinguin un mateix plec de bases. Això facilita la feina, tant a l’Administració com als licitadors. Volem que es tingui en compte la classificació administrativa que en el seu dia es va portar a terme perquè endreça i dona garanties a nivell d’empresa de la solvència econòmica, del grau de professionalitat, dels mitjans mecànics que es disposen. 

Hi ha tanta diferència en les licitacions?
El que ens trobem és que majoritàriament té molt pes l’oferta econòmica. Hi ha unes fórmules amb les quals es treballa, llavors es valora l’oferta econòmica, l’experiència del personal i els mitjans propis auxiliars que tenen, si ho subcontractes o no. És important que el Govern i els comuns treballin bé les peculiaritats dels projectes per obtenir el licitador més idoni per a la tasca que s’ha de dur a terme.
Moltes vegades ens trobem que hi ha empreses que estan molt capacitades i amb molta experiència dins el sector i al final això no es posa en valor perquè potser té massa pes l’oferta econòmica. Crec que hi ha d’haver una mica d’equilibri. Hem d’obrir camí a noves empreses però ha de ser una mica equitatiu. A vegades s’han licitat projectes importants amb un ressò i un valor econòmic important. 
Demanem participar en la redacció del plec de bases per detectar i ajudar el Govern i els comuns a planificar la mateixa obra i els treballs que es puguin portar a terme. És important que des de l’Administració hi hagi aquesta unitat de criteri per facilitar que realment els concursos busquin el perfil més idoni per fer la feina.

Font: Diari Bondia Andorra
Foto: Facundo Santana
Vist: 2170