Informació Coronavirus (COVID019)

Informació Coronavirus (COVID019)

Des de l'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (ACODA), s'ha treballat en una guia orientativa, amb la voluntat d'establir un procediment genèric d'actuació en el treball en obres de construcció, per la prevenció del contagi per coronavirus Covid-19.

Aquest protocol, per la prevenció del contagi per Coronavirus en el treball en obres de construcció, en resum, recull els principis bàsics perquè les empreses del nostre sector, puguin adoptar les mesures més idònies, de caràcter col·lectiu i individual, en matèria de prevenció, Seguretat i Salut en el Treball.

 

Vist: 2182