TRIPTICS

L'Associació de Contractistes, amb regularitat trimestral, edita un triptic amb les noticies i problemàtiques del sector, per tal d'exposar les nostres dificultats i sensibilitats, i millorar l'evolució del sector, reduint així la conflictivitat. El triptic, no té sols una intenció de sensibilització, però també de donar a coneixer a altres entitats, residents i empreses del sector, de la presencia de l'Associació i les tasques que efectua pel be dels Associats.

A tal efecte, el triptic es publica en un nombre aproximat de 3.000 exemplars que son distribuits entre els associats, i la gran majoria son introduits dins un diari de circulació diaria, que fins ara es el Diari d'Andorra. L'Associació, està sempre atenta als esdeveniments del sector, i en funció d'aquests escull els temes a tractar, encara que sempre està oberta a suggerencies per tal de tractar temes actuals i d'interes.

Triptic nº 1

Els temes que es tracten en aquesta primera edició son els seguents: Abocadors de terres i pedres a Andorra Canvis en la llei de Contractatció Pública Projecte de Llei de Seguretat e Higiene Projecte de Llei de Llibertat Sindical logo-pdf

Triptic nº 2

Els temes que es tracten en aquesta segona edició son els seguents: Abocadors de Terres i Pedres a Andorra (2) Igualtat de Consdicions Projecte de Llei d'Immigració i Politica empresarial de recursos  humans Decreixement del sector i projecte de Llei d'Inversions extrangeres.  logo-pdf

Triptic nº 3

 

Els temes que es tracten en aquesta segona edició son els seguents: Concursos Internacionals Estabilitat de les inversions de les Administracions i del sector de la construcció Importancia económica del sector logo-pdf

Vist: 2185