Un sector molt tocat

Editorial Diari d'Andorra - 06/11/11

L'atur és un problema molt greu que ha quedat minimitzat per la descompressió que suposa per al mercat laboral el retorn d'immigrants al país d'origen.

En quatre anys s'han perdut cinc mil llocs de treball i hi ha una bossa d'apuntats al Servei d'Ocupació que supera les sis-centes persones. Sense la descompressió estaríem parlant actualment d'una taxa de desocupació al voltant del 13% de la població activa, una de les pitjors d'Europa i pràcticament només per darrere d'Espanya.

L'atur ha anat destruint de mica en mica la població flotant per arribar, finalment, a tocar el moll de l'os. El problema s'ha estès a ciutadans per als quals la falta de feina no significa automàticament fer les maletes. Un exemple simptomàtic és la construcció. El sector ha perdut la meitat de la mà d'obra per la falta de nous projectes. La perspectiva per al 2012 és molt pessimista, amb noves retallades en les plantilles. L'Associació de Constructors s'ha donat pressa a recordar que a partir d'ara els acomiadaments tindran impacte social directe, referint-se al fet que els futurs aturats no marxaran perquè es tracta majoritàriament de gent arrelada amb molts anys al país. El Govern tan sols ha situat 36 milions d'euros en el capítol d'inversions. Significa molt poca obra pública, en un context on la privada (nous pisos) és pràcticament una quimera. Els comptes de l'Estat no permeten un major esforç que no estigui lligat a un augment del dèficit per al pròxim exercici, que arriba als 63 milions d'euros. Govern i constructors es troben en una cruïlla de camins de difícil sortida. El sector haurà d'anar progressivament rotant cap a un canvi d'orientació pensant més en tasques alternatives com les rehabilitacions o millores. I l'executiu haurà de buscar fórmules imaginatives per ajudar a garantir un mínim d'activitat. L'escenari no canviarà a mitjà termini perquè amb l'estoc de pisos buits difícilment se'n construiran de nous i perquè l'Estat ni tan sols pot pagar les grans obres que té pràcticament acabades com per pensar en d'altres. Aquest és un altre dels grans reptes de l'executiu perquè difícilment es poden assumir un miler més d'aturats. S'encendrien totes les alarmes i tindrien damunt un important problema social.

Vist: 1819