Sant Julià rebaixa la fiscalitat

Sant Julià rebaixa la fiscalitat i les exigències urbanístiques per construir

El comú impulsa diverses mesures amb l'objectiu de mantenir i crear llocs de treball a la parròquia

L'equip de govern de la corporació de Sant Julià de Lòria té previst aprovar en la propera sessió de comú la implementació de mesures fiscals i urbanístiques per tal d'afavorir la reactivació del sector de la construcció. L'objectiu és segons el cònsol menor Manel Torrentallé «el mantenir i crear, si és possible, nous llocs de treball».

Un primer pas del comú serà, arran de l'aprovació de la modificació de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme i de les modificacions conseqüents de diferents reglaments, donar el vist i plau a una revisió de la normativa urbanística de la parròquia. El següent pas a seguir serà adaptar la normativa general a la parroquial, establir modificacions de caràcter tècnic i, finalment, la posada en marxa d'un paquet de mesures urbanístiques i fiscals.

MESURES URBANÍSTIQUES

Una de les grans novetats serà la reducció de la parcel·la mínima necessària per construir que passarà dels actuals 450 a 300 metres quadrats a les zones que se situen per sota dels 1.400 metres quadrats, la gran majoria a Sant Julià de Lòria, mentre que en els d'edificis plurifamiliars es passa de 2.000 a 1.000 metres quadrats.

A la pràctica, segons va explicar ahir el conseller d'Urbanisme, Dot Jordi, es rebaixarà el cost per construir un habitatge unifamiliar en un 33%. Es pretén afavorir, d'aquesta forma, el desenvolupament de nous projectes constructius. També es revisarà la densitat urbanística, introduint la possibilitat de fer habitatges més petits i més adaptats a les demandes del mercat. En els dos casos es conservarà la regulació segons la cota altimètrica per definir la parcel·la mínima així com la densitat urbanística.

A més es perllongarà el termini per començar i executar treballs. Es passarà d'un any a un any i mig per iniciar-los, i de tres a quatre anys i mig per finalitzar-los. Així es podran alleugerir les càrregues de finançament dels projectes i els constructors tindran «més facilitat i més temps per finançar-se».

MESURES FISCALS

Les mesures urbanístiques aniran acompanyades d'altres de caràcter fiscal i és, per això que el comú aprovarà una modificació de l'ordinació tributària parroquial. Entre aquestes iniciatives cal destacar la rebaixa de les taxes de construcció per abaratir els costos i facilitar nous projectes. Així passaran de 25 € el metre quadrat edificat a 20 € el metre quadrat. Aquesta xifra representa una rebaixa del 20%

La proposta s'aplicarà a tots els tipus de construcció, a totes les zones de la parròquia, afegint-se a les bonificacions ja existents en l'actualitat. També es modificaran els preus públics, revisant a la baixa les taxes d'obres menors, que passaran de 183 euros a 70 euros, (una revisió a la baixa d'un 61,75%) i els preus mínims d'altres llicències urbanístiques, com ara la d'aprovació de pla parcial, de sectorització i de reparcel·lació.

Les arques de la corporació no es veuran afectades per aquesta disminució dels ingressos fruit de la baixada de preus ja que les previsions que s'havien fet d'inici ja eren «molt pessimistes i tot el que vingui és superàvit», va assenyalar el cònsol.

L'any passat es van atorgar a Sant Julià cinc llicències d'obres major i en el que portem d'any dos han estat aprovades i altres dos estan a punt de veure la llum. Torrentallé va indicar a títol d'exemple que la construcció d'un xalet pot donar feina durant un any a sis o set persones del sector de la construcció.

A més s'aprovarà un reglament tècnic que fixarà les condicions d'acabament dels carrers i urbanitzacions de la parròquia i que descriurà, entre d'altres, les necessitats que han d'incloure els projectes a nivell d'acabament de vial.

TERMINIS

Les iniciatives del comú, que van se presentades ahir dijous, s'aprovaran en la propera sessió de comú que tindrà lloc properament. La modificació de l'ordinació tributària i el reglament tècnic sobre obres a carrers, avingudes i urbanitzacions entraran en vigor en el moment que es publiquin al BOPA. Pel que fa a les modificacions de la normativa urbanística, una vegada aprovada pel ple del consistori s'enviarà al Govern i s'aprovarà en un termini màxim de dos mesos. Totes les iniciatives són reversibles i, per tant, no tenen una «caducitat marcada», va afegir el conseller d'urbanisme.

El Periòdic d'Andorra

Vist: 1944