L'Associació, te un caràcter representatiu, amb lliure adhesió, democràtica, no lucrativa, reivindicativa i apolítica. L'objecte de l'associació es la representació, defensa i gestió dels drets i interessos legítims dels seus associats, per tal que el sector de la construcció pugui desenvolupar les seves tasques empresarials sota les millors condicions en benefici dels empresaris, de la part assalariada i del país en general.

La definició de les tasques a realitzar es defineix com a mínim anualment a l'Assemblea General, on els associats voten sobre la conveniència de les futures necessitats i problemàtiques que haurem de tenir cura durant els propers mesos.